Performance Optimalisatie

De prestaties van de medewerkers bepalen het SUCCES van uw organisatie.
Een optimale invulling door een medewerker van zijn/haar rol is dan ook van cruciaal belang.  In de praktijk blijkt dat echter niet zo evident te zijn ... Daarom biedt People Partner u een effectieve support voor de (sub)processen die cruciaal zijn voor de performance optimalisatie van uw medewerkers en aldus een succesvolle organisatie !
Vanuit onze jarenlange ervaring in diverse bedrijven zijn wij graag uw preferente partner voor het initiëren van of voor het verder optimaliseren van processen inzake people management, o.a.:

 • Organisatieontwikkeling
 • Onthaal- en introductiemanagement (onthaalbeleid nieuwe medewerkers, mentorship, peterschap/meterschap, ...)
 • Opleidingsmanagement (opleidingsbeleid, opleidingsbehoeftenanalyse, opleidingsplan, ...)
 • Competentiemanagement
 • Functieclassificatie (functiebeschrijving, functieanalyse, ...)
 • Invoeren en ondersteunen van effectieve functioneringsgesprekken
 • Absenteïsmemanagement (absenteïsmebeleid definiëren en implementeren, trainen van leidinggevenden in het voeren van succesvolle absenteïsmegesprekken, ...)
 • Betrokkenheidsmanagement (betrokkenheid van medewerkers verhogen)
 • Intern communicatiemanagement (individueel en collectief)
 • Intern conflictmanagement
 • Leadership development: ondersteuning van toekomstige, nieuwe of ervaren leidinggevenden
 • Coaching van niet-performante medewerkers

Wij lichten u graag onze dienstverlening persoonlijk verder toe.
Contacteer ons vrijblijvend: Johan Desmet - GSM 0473/725.383 - e-mail: johan.desmet@peoplepartner.be