Outplacement

WAT IS OUTPLACEMENT ?
Binnen het wettelijk kader (De wet van 26 december 2013, CAO51 en CAO82bis) wordt outplacement omschreven als het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever door een erkend outplacementbureau aan de ontslagen medewerker worden verleend om deze in staat stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.
People Partner schenkt tijdens de outplacementbegeleiding niet alleen aandacht aan het snel vinden van een nieuwe professionele activiteit, maar schenkt tevens bijzondere aandacht aan het vinden van een duurzame nieuwe professionele activiteit waarbij "het zich goed voelen in de nieuwe job" evenzeer aandacht krijgt. We bieden een ondersteuning aan de ontslagen medewerker zowel op weg naar een nieuwe job als werknemer, alsook op weg naar een nieuwe professionele activiteit als zelfstandige !

BEN IK ALS WERKGEVER ALTIJD VERPLICHT OM OUTPLACEMENT AAN TE BIEDEN AAN EEN ONTSLAGEN MEDEWERKER ?
We kunnen een onderscheid maken tussen het wettelijk verplicht outplacementaanbod en het vrijwillig outplacementaanbod door de werkgever. 
In een aantal situaties is het WETTELIJK VERPLICHT om de ontslagen medewerker een outplacementbegeleiding aan te bieden. Deze wettelijke verplichting geldt zowel bij bepaalde individuele ontslagen als bij collectieve ontslagen. Hierbij dienen een aantal strikte regels te worden nageleefd.
In een aantal andere situaties is het NIET WETTELIJK VERPLICHT om de ontslagen medewerker een outplacementaanbod te doen. Als werkgever kunt u er echter steeds vrijwillig of in overleg met de ontslagen medewerker en People Partner voor kiezen om een outplacementbegeleiding op maat aan te bieden.

PEOPLE PARTNER, UW OUTPLACEMEMENT PARTNER
Zowel voor wettelijk verplichte alsook voor niet-wettelijk verplichte outplacementbegeleidingen biedt People Partner u een oplossing op maat.
Contacteer ons vrijblijvend voor meer info over ons outplacement-aanbod in gans Vlaanderen, Brussel en Wallonië en u kan rekenen op ons deskundig advies !
Johan Desmet - Gsm 0473/725.383 - e-mail: johan.desmet@peoplepartner.be 

http://www.focus-wtv.be/nieuws/activeren-van-50-plussers-verloopt-moeizaam
http://www.focus-wtv.be/nieuws/het-probleem-50-plussers-raken-moeilijk-aan-nieuw-werk